Služby/Services

Ponúkame štartovacie balíky pre firmy i pre klientov, možnosť odobratia kávovaru na splátky, prípadne za dohodnutý odber kávy.

Služby/Services

Odberom našej kávy Portioli získate plnohodnotné partnerstvo. Poradenstvu a zaškoleniu personálu venujeme dostatok času a s klientom spolupracujeme v priebehu celej doby odberu našej kávy. Spoluprácou nezískavate len kvalitnú kávu ale aj partnera, ktorý vám vždy zaručí svoju podporu. Pre otvorenie prevádzky a jej následne fungovanie na vysokej úrovni si vyžaduje partnera, ktorým Firma Kávovo určite je.


- v cene kávy je zabezpečená pravidelná kontrola prevádzky.
- v nej sa posudzuje kvalita pripravovanej kávy (espressa, kávových špecialít).
- ponúkame štartovacie balíky pre HO.RE.CA zákazníkov a pre firmy, možnosť odobratia kávovaru na splátky, prípadne za dohodnutý   odber kávy.
- v cene kávy profesionálne, odborne nastavenie technológie.
- v prípadne zistenia poruchy a nutného zásahu servisným technikom, okamžite odstránenie poruchy na mieste, ak nie je možná   oprava na mieste, zapožičanie náhradného kávovaru.
- vedieme konzultácie, poradenskú činnosť baristom, manažérom (zaškolenie personálu).  

Vyberte si z nasledujúcich možnosti:

HO.RE.CA - Office

Domácnosť